31 Mart 2008 Pazartesi

Proje ve performans ödev değerlendirme formları

Matematik proje performans değerlendirme ölceği formu ,
Türkçe proje performans değerlendirme ölceği formu ,
sosyal bilgiler proje performans değerlendirme ölceği formu ,
fen ve teknoloji proje performans değerlendirme ölceği formu ,
din bilgisi proje performans değerlendirme ölceği formu ,
ingilizce proje performans değerlendirme ölceği formu ,
bilgisayar proje performans değerlendirme ölceği formu,
inkılap proje performans değerlendirme ölceği formu ,
vatandaşlık dersi için proje performans değerlendirme ölceği formu.

form 1
form 2
form 3

28 Mart 2008 Cuma

Kimya proje ve performans ödevleri

kimyasal tepkimeler
kimyasal bağlar ve sınıflandırılması
Periyoduk Tablo ve Periyodik Cetvel
Asitler Ve Bazlar
Elementlerin Özellikleri ve Kullanım Alanları
Çözeltiler
asitler bazlar tuzlar
madde ve özellikleri
ağır metallerin sudaki toksit etkileri
Atom Teorileri
Alaşımlar

İngilizce performans ödevleri

passive voice
İngilizce Simple Present Tense
İngilizce Gramer Testi

Psikoloji proje ve performans ödevleri

depremin etkileri
empati nedir
Öğrenci Davranışlarını Etkileyen Etmenler
Nevrotik Bozukluklar
Motivasyon
Ailede demokrasi
beden dili
Benzetim Anoloji Tekniği
Kişilik Bozuklukları
dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

Sosyal bilgiler proje ve performans ödevleri

Lozan Barış anlaşması
Atatürkün kişisel özellikleri
Madde ve Özellikleri
Lale Devri
Anadolu Selçuklu devleti
Dünyanın 7 Harikası
Vektörler
Türk Bayrağı
Türkiyenin dünya üzerindeki yeri ve önemi
Türk İnkilabı

Vatandaslik performans proje odevleri

Vatandaşlık Hakları
Hak ve insan
Demokrasi kavramı
Genel kültür
2.Dünya savaşının nedenleri gelişimi ve sonuçları
Bilgisayar donanım staj raporu temel ağ kavramları
Milli birlik ve beraberlik
Türk Demokrasi hareketleri
Atatürk ilkeleri

24 Mart 2008 Pazartesi

lise 1 alan secimi

Lise 1. sınıfın sonunda seçilecek alan, öğrencilerin ÖSS'de yapacakları tercihlerde son derece etkilidir. ÖSS'de alan ve alan dışı tercihlerde Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (AOBP) çarpılacağı katsayı (alan tercihlerinde 0,8 alan dışı tercihlerinde 0,3) farklı olacağı için, yanlış tercih yüzünden 25 puan ile 50 puan arasında değişen bir kayba uğrayacaklardır. Bu kayıp virgülden sonra puanların bile çok önemli olduğu ÖSS'de binlerce kişinin gerisinde kalma anlamına gelebilir.

ÖSS'ye giren bir öğrenci sınavdan istemediği bir sonucu aldığında tercihlerini bir sonraki seneye erteleyelebilmektedir; ama mezun olduğu alanı ömrünün sonuna kadar değiştirememektedir. Öğrencinin lisede en uygun alana yönelmesi ile başarılı bir ortaöğretime, başarılı bir ortaöğretim ise öğrencileri en uygun üniversiteye; bu da daha güvenli ve başarılı bir geleceğe taşıyacaktır.

Lisenin ilk senesi, öğrencinin geleceğe ilişkin çok ciddi kararlar alması ve uygulamasını gerektiren bir dönemdir. Ergenlik çağında olan genç duygusal olarak hassas, karar verebilme becerileri olarak da zayıf bir durumdadır. Bu dönemde anne ve baba çocuğunu yalnız bırakmayıp ona yardımcı ve destek olmalıdır.

Çocuğunuza yardım edin

Anne ve babalar tecrübeleri ile kazandıkları bilgileri, gençlere mesleki bilgilendirmeler ve rehberlik yapmak için aktarmalıdır.

Ebeveyn, gencin kendi ilgi, yetenek ve beklentileri doğrultusunda tercih yapmasına müsaade etmeli. Anne- baba olarak onlara yapılacak en büyük destek ilgi ve yeteneklerini tespitte yardımcı olmaktır.

Ebeveyn gerçekleştiremedikleri hedeflerini çocuklarının gerçekleştirmesini isterler. Kendi arzu ve özlemlerine ters düşse de, aile çocuğunun seçimini onaylayıp ona destek olmalı.

Alanları ve bu alandaki meslekleri siz de çocuğunuzla birlikte araştırın.

Alanlara kaynaklık eden derslerdeki başarı çok önemlidir. Çünkü bu dersler, seçmeyi düşündüğü alanda daha geniş ve kapsamlı olarak okutulacaktır. Bu derslerde zorlanıyorsa başarısı düşecek, bu da diploma notunun düşük olmasına, dolayısıyla ortaöğretim başarı puanının düşük gelmesine sebep olacaktır.

İlgi ve yetenekleri konusunda öğretmenleri ve okulun rehberlik servisinden bilgi alın.

Ebeveyn, çocuğu ile konuşmalarında "şu alana çalışkanlar, şu alana tembeller gider", "şu alan bu alandan daha iyi" şeklinde kıyas yapmamalı. En iyi alan-meslek, gencin başarabildiği ve mutlu olduğu alan-meslektir.

Aile, alan seçiminde çocuğuna yol göstermeli; ama sonuçta öğrencinin verdiği karara saygı göstermelidir.

Matematik performans ödevleri

-homojen hale getirebilinen denklemler
-Birinci dereceden denklemler
-birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler
-öss matematik soruları
-matematik sınav soruları
-bölünembilme kuralları
-oran orantı yüzde
-4 dört işlem
-Rasyonel sayılar
-Tam Sayılar
-Doğal Sayılar Tam Sayılar
-Kümeler
-ÇARPANLARA AYIRMA(ÇÖZÜMLÜ SORULAR)
-Trigonometri
-1. DERECEDEN 1 BıLıNMEYENLı DENKLEMLER
-Üslü İfadeler
-Tam Sayılar ve Özellikleri
-Karmaşık Sayılar ve İfadeleri
-Açı çeşitleri
-Açılar
-üçgende açılar
-dörtgende açılar
-alan ve alan ölçüleri kavramı
-analitik
-algoritma tasarımı

23 Mart 2008 Pazar

Açıköğetime bedava kitap

Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası'nın 3. olağan genel kurul toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, konuşmasına, ''16 yıllık bir geçmişi olan TEM-SEN'i, eğitimci sendika olması ve siyasal eğilimleri, hayat tarzları ne olursa olsun bütün eğitimci arkadaşlarımızı özellikle ideolojik bir eksenden uzak bir şekilde bir araya getirdiği için, sendikanın bu yapısını takdir ediyorum'' diyerek başladı.

EĞİTİM SEFERBERLİĞİ

1980 öncesinde değişik dernekler adı altında eğitimcilerin kamplara bölünmüş olduğunu belirten Çelik, ''Siyasi ve ideolojik kamplar çerçevesinde sendikacılık yapılırsa bu ülkeye kesinlikle fayda sağlamaz'' dedi. Eğitim alanında hükümet tarafından seferberliğin sürdüğünü ifade eden Çelik, hükümetin eğitimdeki hedeflerini anlattı. Açık ilköğretim ve açık lise kayıtlarının, eskiden eğitim araçlarını bulunduğu merkezlerde, 81 ilde yapıldığını hatırlatan Çelik, bunun yaygınlaştırılarak kayıtların tüm ilçelerdeki halk eğitim merkezlerinden de yapılır hale getirildiğini söyledi.

Çelik, ''Bu öğrenciler bizim tahsis ettiğimiz, gönderdiğimiz kitapların ücretini kendileri ödüyorlardı. Artık önümüzdeki yıldan itibaren onu da almayacağız. Onların kitaplarını da ücretsiz olarak vereceğiz. Bu eğitim seferberliğidir işte'' diye konuştu. Bakan Çelik, Çelik, ''farklılıkların olduğu yerde demokrasinin daha fazla gerekli olduğunu'' ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

BU ÜLKENİN DOSTUYUZ

''Bu birlikteliği sağlamamız lazım. Tüm vatandaşları bu ülkenin dostları olarak kabul ediyorum. Bizim bize yaptığını başkası bize yapmıyor. Görüyorsunuz işte ortalık çetelerden geçilmiyor... Her biri kendi aklınca bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu memlekette hukuk hakimiyeti olunca, bu memlekette görüş farklılıklarına, hayat tarzı farklılıklarına, farklı inançlara, farklı felsefelere saygı olacak.

11 Mart 2008 Salı

Proje Ödevi nedir?

Proje ödevi öğrencilerin bilgi ve becerilerini sınamak ve onları sorumluluk duygusu aşılamak amacıyla verilen bir ödev dir. Bu ödev sayesinde öğrenci araştırma düşünme ve pratik çözümler üretme konusunda kendini geliştirecektir.

9 Mart 2008 Pazar

proje ödevleri nasıl yapılır

Milli Eğitim Bakanlığımız ilköğretim okullarında 6,7,8.sınıflara,Matamatik veFen Bilgisi derslerinden proje ödevi yapılmasını istiyor.proje ödevinden alınan notlar yazılı gibi ortalamaya ilave edilecektir.Proje ödevi nedir ve nasıl yapılır,faydaları nelerdir?Bu konular üzerine yazımı yazacağım.Aslında proje ile yapılan dersler daha verimli ve üretici bir öğrenme modelidir.Japonyada proje modeli eğitimde uygulanmaktadır.Çok faydası olacağı kanaatindeyin.Öğrencilerimiz proje modeli ile yeni karşılaştıkları için nasıl ve niçin yapılacağının tam bilincine varamadıkları kanaatindeyim.Bu yüzden proje destekli eğitimin nasıl gerçekleştiğini MEB Tanımlamaları ile açıklamaya çalışacağım.

Proje temelli öğrenme modeli bir yada daha fazla alanın temel kavamları ve ilkeleri üzerine odaklıdır.Bu modelin ana öğeleri ,esnek bir yapısı olan örnek olay yada diğer konularla bağlantılı bir problem-senaryo yada öğrenci merkezli öğrenme ve küçük gruplarla birlikte öğrenmedir.Her senaryonun sonunda gerçekçive öğrenci tarafından geliştirilmişbir ürün ortaya çıkar.Proje temelli öğrenme modeli öğrencinin etkin katılımını destekler.Ayrıcabilişsel etkinlikler içerdiği,çok çeşitli arç gereç kullanımını desteklediği yaşam becerileri ve sosyal becerileri birlikte ele aldığı için teknoloji kullanımı bir araç haline gelir.Bilgisayardan ayrıntılı bilgi alma işlemi proje ile öğrenede önem taşır.Bilgisayar kullanımı gelişmiş olur.
Proje temelli öğrenme;belli bir disiplin içerisinde genel düşünümü sağlar,temel sistemleri ve ilkeleri kullanaraköğretme ve öğrenme modelidir.Bu model sayesinde öğrenciler sorunlarını çözme yollarını proje yöntemi ile çözmeye çalışacaklardır.Bu yöntem çocukların üretken olmalarını sağlayacaktır.proje temelli öğrenmenin yararları şunlardır.
1-Öğrencilerin kendi ilkelerine göre karar verip yaratıcı düşünmelerini sağlar.

2-Öğrenciler öğrendiklerini gösterebilmek ve uygulayabilme kabiliyetlerini gösterirler.
3-öğrencilerin en genel bilgilere bile daha derinden bakma kabiliyetlerini geliştirirler.
4-projelerindeki başarıları ve konuları iş imkanlarını genişletir.
5-Öğrencilere kendi oyunları ve isteklerini sergileme imkanı verir.

Öğrencileri kendi ilgi alanlarında ilerlemeye ,karar vermeye,sorunları çözmeye güdüler.
öğrencilerin sınıf dışı dünyanın sorunları ile ilgilenme o dünyanın sorunlarına çözüm bulmaya teşvik eder.
yaşama atıldıklarında kendi düşünce dallarında ilk adımı atmış olurlar.
öğrencilerin öğretmenlerden yardım almaları ve öğrencinin okul içinde yer edinmesini sağlar.öğretmen öğrenci ilişkilerinin güçlenmesini sağlar.
proje temelli öğrenmede etkinlikler çeşitlilik gösterir.Amaç öğrencilerin zor soru ve problemlerin üstesinden gelmelerini sağlamaktır.Bu model ile öğrenciler karmaşık fikirleri,anlaşılır hale getirir ve konuyu yetenekleri ile birleştirerek ortaya projeler çıkarırlar.
proje temelli öğrenmede öğrencilerin tamamen kendilerine ait projeler ortaya çıkarmaları esastır.
öğrencilerin araştırmalarını,kendi yetenekleri ile ortaya koydukları proje ile ortaya çıkarmalarıdır.proje üretmenin bazı aşamaları vardır.Öğrenciler araştırma konusunu alır,araştırır,problemi tesbit eder,bilgiler tolar,toplanan bu bilgileri analiz eder,eski ve yeni bilgileri karşılaştırır.Edinilen yeni ve doğru bilgiler öğrenmenin ve projenin temel taslağını oluşturur.
bilgi ve beceriye dayanan öğrenci odaklı ve kalıcı bir öğrenme şeklidir.verilen konu ne kadar öğrencinin ilgi alanına uygunsa başarı okadar büyük olur.Öğrencilerin bilgi ve zeka düzeyini gösteren bir öğrenme biçimidir.Her öğrencinin farklı öğrenme modeli vardır.kimi okuyarak,tekrarlayarak,kimi tartışarak öğrenir.Bu öğrenme modelinde öğrenci araştırır,tartışır,ortak bir nokta bulur.bir ürün ortaya çıkarır.öğrencinin performansı gözlenebilir hale gelir.Öğrencilerin bireysellikten çıkıp iş birliği yapmaları sağlanır.
öğrenciler,kendi kişisel yetenek ve becerilerini grup iletişimi ile geliştirir,yeni fikirler üretebilirler.
Proje temelli öğrenmede amaç öğrencilerin tamamen özgür fikirler üretmelerini sağlamaktır.öğrenci odaklı,araştırmayı temel alan bir öğrenme türüdür.kişisel beceriler birleşerek,grup becerileri haline getirilir.İyi bir fen projesi nasıl yapılır.Önce yaratıcı ve özgün olun bu çok önemli.Ders kitaplarından daha öteye gidin.Konunuzu iyi araştırın anladığınıza emin olun.Eski bir problemi yeni yollarla çözebilirsiniz.Eldeki verilere yeni bir bakış açısı getirebilirsiniz.Bilimsel bir bakış açısımı getiriyotrsunuz bundan emin olun.Bilimsel konulara hakim olun.öğretmeninizle iş birliği yapın.
somut hedef belirleyin.Hedefinize ulamak için beyninizi yorun ve bilgi toplayın.Herkesi denleyin.Kendinizi tanıyarak yola çıkın.İlgi alanlarınız ve merak duyduğunuz konularla ilgili ödev alın.
projelerinizin ölçülebilir net ve somut çıktıları olmasına dikkat edin.
projeler 1 veya 2 kişi ile yapılır.
rehber öğretmenden devamlı yardım alabilirsiniz.(ödevi veren öğretmen rehber öğretmeninizdir)
projenizi 3 gruba ayırın
1-Amaç(AMACINIZIN NE OLDUĞUNU BELİRLEYİN.HANGİ SORUNU ORTADAN KALDIRMAK İSTİYORSUNUZ.)
2-Durum(konunuz hakkında ayrıntılı olarak bilgi edinin.)
3-yöntem(başarmak için hangi yolları kullanacaksınız.iyi düşünün.)

5 Mart 2008 Çarşamba

Öss / Ösys 2008 Bireysel basvuru

Öss ye bireysel başvuru yapmak isteyenler 3 mart 7 nisan arası ais.osym.gov.tr adresine girerek beşvurularını yapabilirler.
aday bilgilerinde fotografları bulunmayan adaylar endişelenmesinler. bankaya parayı yatırdıktan sonra açılan başvuru sayfasında fotografınız bulunuyor.

ödev

Bu programın değerlendirme ile ilgili net bir ilkesini vereyim size:"öğrenci değerlendirmesinde sonuç değil süreç değerlendirilir"Bunun anlamı şudur:Eski müfredatta ve uygulamadaki yöntemde üniteyi bitirir ünite sonu değerlendirmesini yapardık.daha sonra ağırlıklı olarak seçtiğimiz çoktan seçmeli bir yaprak testlerle ünitenin kavrama düzeyini belirlerdik.Sınıfımızda bu teste verilen doğru cevap sayısıyla orantılı olarak ünitenin kavranıp kavranmadığına karar verirdik.Bu ünitenin işlenişi sırasında öğrencinin gösterdiği çaba göz önüne alnmazdı sınıfta çok aktif olan bir öğrencinin bu sınavda aldığı not ne ise o olarak kalırdı yani sürecin ünite sonu yazılısına pek bir katkısı yoktu.sözlü notları ile bu katkı sağlanırdı buda somut bir veriye dayanmıyordu yani soru cevap veya kanaate bağlıydı.Yeni sistemde sözlü kalktı sanırım biliyorsunuz onun yerine tam örtüşmesede "ders içi performas" geldi."performans ödevi" ise işte öğrencinin tema boyunca geçirdiği süreci nasıl geçirdiğini ölçmeye yönelik bir çalışma olmak zorundadır.Örnek:fen ve teknoloji de verdiğim performans ödvi" iskelt sisitemi modeli" Bu ödevle şunları ölçme şansı bulacam temada hangi konu başlıklarını işledik.iskeletin bölümleri,eklemler,kemik çeşitleri....vb. işte bu ödevi yapan öğrenci bu model üzerinde bunların hepsini göstermeli ki sürecin başarılı geçtiğini varsayalım.öğrenemeyen öğrenci içinse araştırarak öğrenme olanağı doğacak.bu arada becerilerinin gelişmesi,somut bir ürün ortaya çıkarması,farklı yöntemler kullanması ...gibi kazanımlarda işin tuzu biberi.kendini kendi eserini diğer öğrencilerle kıyaslama olanağıda bulduğu için bir özdenetime de sahip oluyor.Ayrıca tema başından itibaren verilmesinden dolayıda öğrencinin dersi dinlemesi ve derse motive olması sınıf ortamını daha işlek daha canlı kılıyor.Evet dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım.umarım yardımı dokunur.Ama tekrar söylüyorum birçok arkadaş etkinlik örneklerini performans ödevi olarak veriyor.Bu yanlış bir uygulama.Tek etkinlikle birkaç konu başlığını ölçme şansımız yok.Program ile ilgili özellikle meb yayınlarından gelen klavuzlar yeterince açıklama veriyor bunların tümünü okuduğunuzda programın felsefesini anlarsınız

2 Mart 2008 Pazar

matematik

Uzunluk ölçüleri ve uzunluk ölçülerinin birbirine çevrilmesi
Üçgen,kare,dikdörtgen çemberin çizimi ve özellikleri
Örüntü ve süslemeler
Sıvıların ölçülmesi
Kesirlerin okunması ve kesirlerde sıralama
Kesir ve kesir çeşitleri
Şekil grafiğinin açıklanması
Paralarımız ve paralarımızın özellikleri
Zaman ve zamanın ölçülmesi
Kare ve üçgenin çevresinin hesaplanması
Dikdörtgen ve çemberin çevresinin hesaplanması