31 Aralık 2007 Pazartesi

Yeni yıl
Ödevsiz , derssiz , dertsiz huzurlu bir yıl geçirmeziz dileğiyle.

30 Aralık 2007 Pazar

1. 2. 3. sinif proje performans odevleri konulari

1.En sevdiğiniz arkadaşınıza doğum gününde vermek üzere bir oyuncak tasarlayın.Tasarladığınız oyuncağı çizerek gösterin.Arkadaşınıza oyuncağı nasıl kullanacağını anlatın.Oyuncağı
ile oynarken nelere dikkat etmesi gerektiğini açıklayınız.Tasarladığınız oyuncağın özelliklerini yazınız.TÜRKÇE

2.Türkiye’nin en merak ettiğiniz ili ile ilgili kapsamlı bir araştırma yapınız.Tarihi,turistik yerleri,doğal güzellikleri,geçim kaynakları,eğitim düzeyi,nüfusu vb. Her türlü resim,fotoğraf,
yazı,şiirle zenginleştirerek sunumu aktarın.TÜRKÇE

3.Atatürk’ün okul hayatını anlatan bir araştırma yapın.Drama yoluyla araştırmanızı arkadaşlarınıza sunun.Ulaştığınız bilgileri yazılı olarak sınıf panosunda sergileyin.HAYAT BİLGİSİ

4.Türkiye’de son 10 yılda olan büyük depremleri anlatan bir araştırma yapınız.Nerelerde ol-
muştur?Kaç insanımız olmuştur?Maddi hasar ne kadar olmuştur?Depremlerle ilgili resimler
bulun.Depremden korunma yollarıyla ilgili arkadaşlarınıza açıklamalar sunun.HAYAT BİLGİSİ

5.Kirli ve Temiz çevre başlıklı iki ayrı resim oluşturun.Çalışmalarınızda dilediğiniz boya türünü kullanabilirsiniz.Resminizi hangi duygularla oluşturduğunuzu arkadaşlarınıza açıklayın.GÖRSEL SANATLAR

6.Geometrik şekilleri tanıtıcı bir afiş hazırla.Arkadaşlarına sun ve sınıfta sergile.MATMEMATİK

7.Çarpma konusunu öğrencilerine öğretmek amacıyla çeşitli etkinlikler hazırla.Öğretmen edasıyla arkadaşlarına anlat.MATEMATİK

8.Beden Eğitimi dersi için yapılması gereken ısınma hareketlerini sırasıyla öğrenerek arkadaşlarına öğret.BEDEN EĞİTİMİ

28 Aralık 2007 Cuma

Performans Ödevleri nasıl yapılacak?

MEB, İlköğretim öğrencilerinin "Performans Görevleri"ni nasıl yapacaklarını yayınladığı genelgeyle duyurdu. İlköğretim öğrencilerinin “yaratıcılığını kullanma, eleştirel düşünme, araştırma yapma, problem çözme” gibi becerilerini geliştirmeyi amaçlayan “performans görevleri”, evde değil öğretmenlerin rehberliğinde sınıflarda yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlköğretim Genel Müdürü İbrahim Er imzasıyla “Ölçme ve Değerlendirmede Tereddüt Edilen Hususlar” başlıklı genelge yayımlandı.
Genelgede, özellikle öğrencilerin “performans görevleri”ni nasıl yapacaklarına ilişkin esaslara yer verildi.

Genelgede, bir süre önce yenilenen ilköğretim programları doğrultusunda ölçme ve değerlendirme amaçlı uygulamalar yürütüldüğü belirtilerek, bu çerçevede öğrencilere “performans ödevi” verilmesinin öngörüldüğünü anlatıldı. Ancak daha sonra, “performans ödevi”ni öğrencilerin velilerinin yaptığının veya öğrencilerin ödevi internetten ya da bir kaynaktan doğrudan bilgi aktararak hazırladığının anlaşıldığı vurgulanan genelgede, bu nedenle “performans ödevi” yerine “performans görevi” uygulamasının getirildiği belirtildi.

“Performans görevi”nin problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma, eleştirel düşünme” gibi becerilerini geliştirmeyi amaçladığı belirtilen genelgede, bu çerçevede çeşitli çalışmalar yürütüleceği kaydedildi. Öğrencilerin becerilerini kullanmalarına imkan vermesinden dolayı bu tür çalışmalar yapılması gerektiği belirtilen genelgede, performans görevlerinin öğretmenlerin gözetiminde yürütülmesinin önem taşıdığı vurgulandı.
Genelgede, “Gerek görüldüğü takdirde çalışmanın araştırma ve veri toplama gibi ön hazırlıkları sınıf dışında, ürünün oluşturma ve sonuçlandırma aşamaları ise sınıf içinde yapılmalıdır. Böylece öğrencilerin görevi yaparken sergilediği performans öğretmen tarafından gözlenerek daha gerçekçi bir şekilde değerlendirilmiş olacaktır” denildi.

HER DERSTEN PROJE ZORUNLU DEĞİL

Genelgeye göre, öğrenciler her dersten proje almak zorunda olmayacak. Öğrencinin bir dersten birden fazla proje hazırlaması halinde projelerin ortalaması değerlendirmeye katılacak. Ancak performansı belirlemeye yönelik çalışmaların her dersten yapılması zorunlu tutuluyor.

Performans görevleri, “röportaj yapma, deney düzeneği hazırlama ve deneyi sonuçlandırma, anket yapma, poster hazırlama, hayatta karşılaşabileceği problemi çözme, maket hazırlama, araştırmalardan elde ettiği bilgilerden yararlanarak bir sonuca ulaşma, öykü yazma” gibi çalışmalardan oluşacak.
Performans görevlerinin sayısı, öğrencilerin gelişim düzeyleri, ilgi, istek, öğrenme ihtiyaçları, okul ve çevre imkanlarına göre her yarıyıl için öğretmen tarafından belirlenecek. Ancak görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım derslerinde öğrenci başarısının belirlenmesi ise öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme etkinliklerine göre yapılacak notla değerlendirilmeyen seçmeli derslerde ise performans görevlerini öğrenciler isterlerse yapacaklar.
Öğrencilerin her dönem ders ve etkinliklere katılımını gösteren çalışmalar, “Ders ve Etkinliklere Katılım Puanı” olarak not çizelgesinde yer alacak. Dönem sonunda bu çalışmaların ortalaması not çizelgesine tek not olarak yansıtılacak.

25 Aralık 2007 Salı

4. Sinif trafik güvenliği proje performans odevi

1. Trafik işaretlerini gösteren levha hazırlayınız.
2. Öğrencilerin uymaları gereken trafik kurallarını gösteren levha-afiş hazırlayınız.
3. Trafik cezalarının nasıl olması gerektiği konusunda afiş hazırlayınız.
4. Dönel bir kavşakta; yaya ve araç trafiğini gösteren kroki çalışmasını 50x75 ebatlı karton üzerinde gösteriniz.

4. Sınıf matematik proje performans odevi

1-Geometri tahtası yapımı
2-Kesir takımı yapımı
3- Bir halı fabrikasının desen tasarım bölümünde çalışıyorsunuz. Simetrik desenli bir halı tasarlamanız gerekiyor.
4-Binaların dış kapılarını gözlemleyerek bunların şeklini ve üzerlerindeki süslemelerde kullanılan geometrik şekilleri belirleme5-Litre ve mililitre ile satışa sunulan aynı ürünlerin fiyatlarını v miktarlarını karşılaştırma6- Hassas ölçme yapmanın gerekliliğini açıklama7- Resim üzerindeki renklere karşılık gelen alanları birim kareler cinsinden yaklaşık olarak hesaplama.
8- Açının hangi meslek gruplarında nasıl,ne için kullanıldığının araştırılması

4. Sınıf turkce proje performans odevi

1-Okul kütüphanesi daha verimli nasıl çalışır?
2-Bir öğrenci olarak günlük hayatta nasıl daha tutumlu ve verimli olabiliriz?
3-Reklamların hayatımızı nasıl etkilediğini göstermek amacıyla grup çalışması yöntemiyle bir drama hazırlayınız.
4-Okullarda yapılan milli bayram kutlamalarının daha ilginç bir hale getirilmesi nasıl mümkün olabilir?
5-Tutumluluk ve tasarrufla ilgili bir şiir yazınız.
6-“Toplumsal Dayanışmanın Bizler Ve Ülkemiz İçin Önemi” konulu araştırma ödevini rapor olarak hazırlamanız istenmektedir.
7-Sizden “Atatürk’ün Eğitime Verdiği Önem” konusunu araştırmanız isteniyor.
8-“Öğretmenlik Mesleği” konulu araştırma yapmanız isteniyor.
9-Atatürk'ün Türk Milleti'nin çağdaşlaşma ile ilgili sözleri veya Atatürk'ün kadın haklarıyla ilgili söylediği sözleri renkli kartlara yazma10-Ülkemizdeki 'Gönüllü Çevreci Kuruluşların adlarını ve amaçları konusunda araştırma 11-Gelecekte olmak istedikleri meslekle ilgili bir hikaye yazma12- Çevremizde düğün, sünnet, kına bayram gibi özel günlere has yemekleri yada içecekleri tanıtma.
13-Zararlı maddelerin ve bu maddelerin insan sağlığına verdiği zararların araştırılması

4. Sınıf sosyal bilgiler proje performans odevi

1-Okulumuzu nasıl güzelleştiririz?
2-M.Kemal’in 19 Mayıs 1919’dan 29 Ekim 1923’e kadar geçen sürede yaptığı çalışmalar
3-Deprem bilgi posteri hazırlama
4-Üyesi olduğunuz kulübün amaçları ve çalışma alanlarını tanıtma
5-Tüketici olarak nasıl daha bilinçli olabiliriz?
6-Dünya haritası üzerinde gitmek istediğiniz,merak ettiğiniz bir ülke seçerek,bu ülke hakkında ayrıntılı bilgi toplayınız.
7-Cumhuriyet yönetimi ve ülkemize kazandırdıkları
8-Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyma9-Sözlü tarih yöntemiyle aile tarihi yazma

4. Sınıf fen ve teknoloji proje performans odevi

1-Bir bilim adamının hayatını araştırma
2-Peri bacaları nasıl oluşmuştur?
3-Doğal kaynaklar niçin dikkatli tüketilmelidir? Bu konuda insanlar nasıl bilinçlendirilebilir?
4-“Çiçekler gece ne yapar?” Yatak odalarında geceleri niçin çiçek bulundurmamalıyız?
5-Farklı şekillerde mum nasıl hazırlanır?
6-Basit elektrik devresi oluşturma
7-İnsanların çevreye olan olumsuz etkilerini araştıralım. Çevrenin kirlenmesini önlemek amacıyla bize düşen görevleri belirtelim.
8-Sürtünmenin günlük yaşamımızdaki yararlarını ve zararlarını araştıralım. Sürtünmenin önemi ile ilgili bilgi edinelim.
9-Maddenin ayırt edici özelliği olan kaynama, erime ve donma noktalarını bilmenin günlük hayatımıza getireceği yararları araştıralım.
10-Suyun canlılar için önemi nedir?
11-Deniz suyu neden tuzlu12-İpekten yapılmış bir gömlek düşününüz. Bu gömleğin ,gömlek oluncaya kadar geçirdiği evreleri gömleğin ağzından anlatınız.

24 Aralık 2007 Pazartesi

6.sınıf matematik / istatistik ve grafikler

PROJE ADI : Benim oyunum

AÇIKLAMA : Kendinize özgü bir oyun tasarlanması. Dikkat etmeniz gereken tek konu oyunu oynayan herkesin kazanma şansının eşit olacak şekilde saptanması.

6.sınıf matematik / ölçme performans

PROJE ADI : Adınızı öğrenebilir miyim?

AÇIKLAMA :
Okulumuzun sınıflarının farklı yaş gruplarına göre en sık sahip
olunan kız ve erkek isimlerinin saptanarak tablo ve grafiklerle
gösterilmesi.

6.sınıf matematik / ölçme proje

PROJE ADI : 2030 yılı

AÇIKLAMA : 2030
yılında hayatımızda büyük yeri olacak binaların, araçların ya da
kendinizin belirlediği nesnelerin nasıl olabileceğini hayal edip
tasarlanması.

6.sınıf matematik / ölçme

PROJE ADI : Haftalık yemek listesi hazırlayalım

AÇIKLAMA : Günlük kalori miktarları göz önünde bulundurularak aldığımız mineraller yağlar ve proteinlerin miktarlarının belirlenmesi.

6.sınıf matematik / cebir performans odevi

PROJE ADI : Röportaj

AÇIKLAMA : Aile bireylerinin işte, evde, nerelerde ne kadar matematik kullandıkları ile ilgili röportajların sonuçlarının sunumları.

6.sınıf matematik / cebir proje ödevi

PROJE ADI : Güneş sistemi

AÇIKLAMA : Güneş sisteminin boyutlarının ve elemanlarının incelenmesi, güneş sistemi modelinin yapılması.

6.sınıf matematik / cebir

PROJE ADI : Sınıf bütçesi

AÇIKLAMA :Sınıfımızın 300 YTL ile sınıfımıza almak istediğimiz ( gerekli olanlar) eşya ve hizmetlerin bütçesi.

6.sınıf matematik / kumeler proje performans odevi

PROJE ADI : Çarpım tablosu oluşturma

AÇIKLAMA : Kümelerde yapılan işlemlerin karton üzerinde gösterilmesi.

6.sınıf matematik / kumeler

PROJE ADI : Okul kütüphanesi

AÇIKLAMA : Okul kütüphanesindeki kitapların sınıflandırılarak yapılan sınıflandırmanın grafiklerle gösterilmesi

6.sınıf geometri / logo tasarimi

PROJE ADI : Logo tasarlayalım

AÇIKLAMA : Grubunuzu temsil eden okulumuza ait logoların hazırlanması

6.sınıf geometri / bayrak yapimi

PROJE ADI : Türk bayrağı

AÇIKLAMA : Türk bayrağının incelenerek geometrik şekillerin saptanması.

6.sınıf geometri / çerçeve

PROJE ADI : Fotoğraf çerçevesi yapalım

AÇIKLAMA : Değişik geometrik şekiller kullanarak fotoğraf çerçevesi tasarlanması.

6.sınıf matematik / sayilar proje odevi

PROJE ADI : Eski sayılar

AÇIKLAMA : Eski uygarlıkların kullandıkları sayı ve sistemlerin araştırılması.

6.sınıf matematik / sayilar

PROJE ADI : Yurt içinde bir aylık gezi


AÇIKLAMA : Gezmek istedikleri bir şehir ile ilgili açıklama yapıp kalacakları ve gezecekleri yerleri belirleyerek gezi bütçesi oluşturma.

22 Aralık 2007 Cumartesi

Performans ölçme ve değerlendirme

Performans ölçme ve değerlendirme formu.

http://rapidshare.com/files/78299583/degerlendirme_3.rar.html

performans proje degerlendirme olcegi formu

Matematik proje ,Türkçe proje ,sosyal bilgiler ,fen ve teknoloji ,din bilgisi , ingilizce , bilgisayar , inkılap , vatandaşlık dersleri için proje performans değerlendirme ölceği formu.


http://rapidshare.com/files/78299582/degerlendirme_2.rar.html

Proje performans degerlendirme olcegi formu

Matematik proje performans değerlendirme ölceği formu ,
Türkçe proje performans değerlendirme ölceği formu ,
sosyal bilgiler proje performans değerlendirme ölceği formu ,
fen ve teknoloji proje performans değerlendirme ölceği formu ,
din bilgisi proje performans değerlendirme ölceği formu ,
ingilizce proje performans değerlendirme ölceği formu ,
bilgisayar proje performans değerlendirme ölceği formu,
inkılap proje performans değerlendirme ölceği formu ,
vatandaşlık dersi için proje performans değerlendirme ölceği formu.


http://rapidshare.com/files/78299581/degerlendirme_1.rar.html

21 Aralık 2007 Cuma

Turkce / Uretimden Tuketime (Grup) Odevi

DERS: Türkçe
TEMA: Üretimden Tüketime
KONU: Sizden camın nasıl üretildiğini, üretilirken hangi aşamalardan geçtiğini araştırmanız isteniyor. Projeyi hazırlarken, camın kullanıldığı yerleri, cam sanayisinin ülkemizdeki durumunu, cam ambalajın çevre açından önemini de bulmanız beklenmektedir.
YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin.
1. Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayınız.
2. Camın nasıl üretildiğini, üretilirken hangi aşamalardan geçtiğini araştırınız.
3. Camın nerelerde kullanıldığını araştırınız.
4. Cam sanayisinin ülkemizdeki durumunu araştırınız.
5. Cam ambalajın çevre açısından önemini araştırınız.
6. Konuyla ilgili çeşitli kaynaklardan bilgi edinip not tutunuz.
7. Konuyla ilgili uzman kişilerle röportaj yapabilirsiniz.
8. İnternet, kaynak kitaplar ve dergilerden yararlanınız.
9. Konuyla ilgili fotoğraflar, gazete haberleri, yazılar, grafikler, tablolar bulabilirsiniz.
10. Yaptığınız araştırmaları rapor haline getiriniz.
11. Ödevinizi bilgisayarda ya da kalemle yazabilirsiniz.
12. Faydalandığınız kaynakları çalışma sonunda belirtiniz.
13. Çalışmalarınızı 30 gün içerisinde teslim ediniz.
14. Yaptığınız çalışmanın sonucunu sınıfta arkadaşlarınıza sözlü olarak sunabilirsiniz.

Sosyal Bilgiler / Hepimizin Dünyası Grup Odevi

DERS: Sosyal Bilgiler
ÜNİTE: Hepimizin Dünyası
KONU: Sizden Kültür ve Turizm Bakanlığında çalıştığınız düşünülerek ülkemizdeki “UNESCO Dünya Ortak Miras Listesi” içerisinde yer alan tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerimizi anlatan bir tanıtım kitabı hazırlamanız isteniyor. Bunun için;
a) Ülkemizde “UNESCO Dünya Ortak Miras Listesi” içerisinde yer alan tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerin neler olduğunu araştırmanız
b) Bu eserlerin özellikleri hakkında araştırma yapmanız
c) Her bir eserle ilgili fotoğraf bulmanız
d) Ortak Miras Listesi’nde yer alan tarihsel miraslarımızın önemi konusunda görüş bildirmeniz
e) Yazım kurallarına tertip ve düzene dikkat etmeniz
f) Elde ettiğiniz yazı ve resimleri kitapçık haline getirmeniz
g) İlgi çekici bir kitap tasarlamanız bekleniyor.
YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin.
1. Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayınız.
2. Çalışmanızda kullanacağınız kaynakları belirleyin.
3. Konuyla ilgili çevrenizdeki kişilerle görüme yapabilirsiniz.
4. Konuyla ilgili çeşitli resim ve fotoğraflar kullanabilirsiniz.
5. İnternet, kaynak kitaplar ve dergilerden yararlanınız.
6. Çalışmanızı 25 gün içerisinde güzel bir kitapçık haline getirerek tamamlayınız.
7. Yaptığınız çalışmanın sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınıza sözlü olarak sunabilirsiniz.

Matematik / Çizgi Grafiği grup proje ve performans ödevi

DERS: Matematik
ÜNİTE: Çizgi Grafiği
KONU: Aşağıdaki tohumlardan 2 tür seçiniz.
Susam, fasulye, çörek otu, nohut, barbunya
Seçtiğiniz her türden 10 tohum alınız, çimlenmesi için uygun ortam yaratınız. İki hafta boyunca her gün düzenli su veriniz. Bu süre içinde her gün akşam, tohumlarınızı gözleyip her birinde çıkan yaprakların sayısını kaydediniz. İki hafta sonra elde ettiğiniz verilerin grafiğini çiziniz. Grafiğe bakarak tohumların verdiği filizleri karşılaştırınız. Bitkilerin karşılaştırılması ile ilgili hazırlayacağınız posteri sınıfta sunabilirsiniz.
YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin.
1. İki farklı tohum seçin.
2. Çimlenme için uygun ortamı araştırıp seçin.
3. Tohumları çimlenmeye bırakın.
4. İki hafta boyunca tohumlara düzenli olarak su verin.
5. Her akşam gözlem yaparak gelişmeleri not edin.
6. İki hafta sonunda elde edeceğiniz verilerin grafiğini çizin.
7. Grafiklere göre tohumların filiz verme durumlarının karşılaştırın.
8. Projenin aşamalarını özetleyin.
9. Proje aşamaları ve elde edilen grafikleri anlatan bir poster hazırlayın.
10. Çalışmanızı 30 gün içerisinde teslim ediniz.
11. Yaptığınız çalışmanın sonucunu sınıfta arkadaşlarınıza sözlü olarak sunabilirsiniz.

Matematik / Alan proje ve performans ödevi

DERS: Matematik
ÜNİTE: Alan
KONU: Okulunuza bir basketbol sahası yapılacaktır. Sizden bunun için bir maliyet çıkarmanız isteniyor. Maliyeti çıkarırken şunları düşünmeniz işinizi kolaylaştırabilir.
a. Ne büyüklükte bir alana ihtiyacımız var?
b. Ne gibi malzemeler almalıyız? (Boya, fırça, file, yer döşemesi v.b)
c. Malzemeleri en ucuz nereden alabiliriz?
YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin.
1. Basketbol sahasının boyutlarını araştırınız.
2. Basketbol sahasının nereye yapılacağını belirleyiniz.
3. Neler satın alınması gerektiğini saptayınız.(Boya, fırça, file, yer döşemesi v.b)
4. Malzemelerin nereden ve kaç Yeni Türk Lirasına alınacağını belirleyiniz.
5. Maliyeti hesaplayınız.
6. Elde ettiğiniz bilgileri ve yapılan hesaplamaları raporlaştırınız.
7. Çalışmanızı 30 gün içerisinde teslim ediniz.
8. Yaptığınız çalışmanın sonucunu sınıfta arkadaşlarınıza sözlü olarak sunabilirsiniz.

Turkce / Saglik ve cevre proje ve performans odevi

DERS: Türkçe
TEMA: Sağlık ve Çevre
KONU: Sağlıklı bir çevremiz olması için okulumuzda ne gibi çalışmalar yapabiliriz? Çevre bilincinin gelişmesi için kimlerden e nerelerden yardım alabileceğimiz konusu ile ilgili bir araştırma yapalım.
YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin.
1. Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayınız.
2. Konuyla ilgili çeşitli resim ve fotoğraflar kullanabilirsiniz.
3. İnternet, kaynak kitaplar ve dergilerden yararlanınız.
4. Okulunuzda sağlıklı bir çevre olması için neler yapabileceğinizi sıralayınız.
5. Çevre bilincinin gelişmesi için neler yapılabileceğini araştırınız.
6. Okulunuzun sağlıklı bir çevrede olabilmesi için kimlerden yardım alabileceğinizi belirtiniz.
7. Faydalandığınız kaynakları çalışma sonunda belirtiniz.
8. Çalışmalarınızı 7 gün içerisinde teslim ediniz.
9. Yaptığınız araştırmanın sonucunu sınıfta arkadaşlarınıza sözlü olarak sunabilirsiniz.

Türkçe / ATATURK performans odevi

DERS: Türkçe
TEMA: Atatürk
KONU: Sizden Atatürk’ün eğitime verdiği önemi araştırmanız isteniyor.
YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin.
1. Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayınız.
2. Atatürk’ün eğitim alanında yaptıklarını araştırınız.
3. Atatürk’ün eğitimle ilgili söylediği sözleri araştırınız.
4. Atatürk’ün eğitime önem vermesi sonucu Türk toplumunun neler kazandığını araştırınız.
5. Konuyla ilgili çeşitli resim ve fotoğraflar kullanabilirsiniz.
6. İnternet, kaynak kitaplar ve dergilerden yararlanınız.
7. Yaptığınız araştırmaları rapor haline getiriniz.
8. Ödevinizi bilgisayarda ya da kalemle yazabilirsiniz.
9. Faydalandığınız kaynakları çalışma sonunda belirtiniz.
10. Çalışmalarınızı 7 gün içerisinde teslim ediniz.
11. Yaptığınız araştırmanın sonucunu sınıfta arkadaşlarınıza sözlü olarak sunabilirsiniz.

Türkçe performans ödevi / birey ve toplum

DERS: Türkçe
TEMA: Birey ve Toplum
KONU: Toplumsal dayanışmanın bizler ve ülkemiz için önemini araştırarak bir rapor hazırlamanız istenmektedir. Bu araştırmada
a. Toplumsal dayanışmanın ne olduğunu
b. Birlik ve beraberliğin ülkemiz için önemini
c. Toplumsal dayanışmanın toplumsal barışa katkısının sonuçlarını araştırarak arkadaşlarımızla paylaşalım.
YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin.
1. Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayınız.
2. Konuyla ilgili çeşitli resim ve fotoğraflar kullanabilirsiniz.
3. İnternet, kaynak kitaplar ve dergilerden yararlanınız.
4. Yaptığınız çalışmaları rapor haline getiriniz.
5. Ödevinizi bilgisayarda ya da kalemle yazabilirsiniz.
6. Faydalandığınız kaynakları çalışma sonunda belirtiniz.
7. Çalışmalarınızı 7 gün içerisinde teslim ediniz.
8. Yaptığınız araştırmanın sonucunu sınıfta arkadaşlarınıza sözlü olarak sunabilirsiniz.

Sosyal Bilgiler / Bölgemizi Tanıyalım

DERS: Sosyal Bilgiler
ÜNİTE: Bölgemizi Tanıyalım
KONU: Sizden yaşadığınız yerdeki iklimin günlük yaşama etkilerini ( giyinme, konut tipine, gelenek ve göreneklerine, ulaşıma, yiyecek hazırlama ve saklama şekillerine) araştırmanız isteniyor. Bunun için;
a) Bölgenizin iklim özelliklerini araştırmanız
b) Yaşadığınız yerdeki iklimin günlük yaşama etkilerini araştırmanız
c) Son yıllarda iklimde bir değişiklik olup olmadığını araştırmanız
d) Konu ile ilgili fotoğraflar çekmeniz, fotoğraf çekme imkanınız yoksa gözlemlerinizin resmini yapmanız
e) Yazım kuralları ve noktalama işaretlerine dikkat etmeniz bekleniyor.
YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin.
1. Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayınız.
2. Çalışmanızda kullanacağınız kaynakları belirleyin.
3. Konuyla ilgili çeşitli resim ve fotoğraflar kullanabilirsiniz.
4. İnternet, kaynak kitaplar ve dergilerden yararlanınız.
5. Yaptığınız çalışmaları rapor haline getiriniz.
6. Ödevinizi bilgisayarda ya da kalemle yazabilirsiniz.
7. Faydalandığınız kaynakları çalışma sonunda belirtiniz.
8. Çalışmalarınızı 10 gün içerisinde teslim ediniz.
9. Yaptığınız araştırmanın sonucunu sınıfta arkadaşlarınıza sözlü olarak sunabilirsiniz.

Matematik / Kesirler grup odevi

DERS: Matematik
ÜNİTE: Kesirler
KONU: Sınıfımıza perde dikilecektir. Sizden sınıfımızdaki öğrenci mevcuduna göre her bir öğrenciden ne kadar para toplayacağınızı bulmanız isteniyor.
YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin.
1. Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayınız.
2. Pencerelerin enini boyunu hesaplayın.
3. Pencereler için toplam kaç metrelik kumaş gerekli olduğunu hesaplayın.
4. Perde dikimi için ne kadar para gerektiğini hesaplayın
5. Her bir öğrenciye bir pay olacak şekilde herkesin ne kadar para vermesi gerektiğini hesaplayın.
6. En uygun fiyatın seçilmesi için araştırma yapın.
7. Faydalandığınız kaynakları çalışma sonunda belirtiniz.
8. Ödevinizi bilgisayarda ya da kalemle yazabilirsiniz.
9. Çalışmalarınızı 7 gün içerisinde teslim ediniz.
10. Yaptığınız araştırmanın sonucunu sınıfta arkadaşlarınıza sözlü olarak sunabilirsiniz.

Matematik / Simetri proje ve performans ödevi

DERS: Matematik
ÜNİTE: Simetri
KONU: Bir halı fabrikasının desen tasarım bölümünde çalışıyorsunuz. Simetrik desenli bir halı tasarlamanız gerekiyor.
YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin.
1. Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayınız.
2. Özgün şekiller seçiniz.
3. Pazarlamanızı kolaylaştıracak desenler oluşturunuz.
4. Faydalandığınız kaynakları çalışma sonunda belirtiniz.
5. Çalışmalarınızı 7 gün içerisinde teslim ediniz.
6. Yaptığınız araştırmanın sonucunu sınıfta arkadaşlarınıza sözlü olarak sunabilirsiniz.

Fen ve Teknoloji / Kuvvet ve Hareket

DERS: Fen ve Teknoloji
ÜNİTE: Kuvvet ve Hareket
KONU: Sürtünmenin günlük yaşamımızdaki yararlarını ve zararlarını araştıralım. Sürtünmenin önemi ile ilgili bilgi edinelim.
YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin.
1. Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayınız.
2. Sürtünmenin ve sürtünme kuvvetinin ne olduğunu öğreniniz.
3. Konuyla ilgili çeşitli resim ve fotoğraflar kullanabilirsiniz.
4. İnternet, kaynak kitaplar ve dergilerden yararlanınız.
5. Konuyla ilgili uzman kişilerle görüşebilirsiniz.
6. Sürtünme kuvvetinin yararlarını ve zararlarını araştırınız.
7. Sürtünmenin önemini ve nerelerde kullanıldığını araştırınız.
8. Faydalandığınız kaynakları çalışma sonunda belirtiniz.
9. Ödevinizi bilgisayarda ya da kalemle yazabilirsiniz.
10. Çalışmalarınızı 7 gün içerisinde teslim ediniz.
11. Yaptığınız araştırmanın sonucunu sınıfta arkadaşlarınıza sözlü olarak sunabilirsiniz.

Fen ve teknoloji / Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

DERS: Fen ve Teknoloji
ÜNİTE: Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim
KONU: Sizden bir gün içinde yediğiniz besin maddelerini kaydetmeniz isteniyor.
YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin.
1. Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayınız.
2. Bir gün boyunca yediğiniz tüm besinleri kaydedin.
3. Bu besin maddelerini içerdikleri karbonhidrat, protein ve yağ açısından gruplandırın.
4. Bu besin gruplarından tükettiğiniz günlük miktarları tahminen hesaplayarak karşılaştırın.
5. İnternet, kaynak kitaplar ve dergilerden yararlanınız.
6. Ödevinizi bilgisayarda ya da kalemle yazabilirsiniz.
7. Çalışmalarınızı 7 gün içerisinde teslim ediniz.
8. Yaptığınız araştırmanın sonucunu sınıfta arkadaşlarınıza sözlü olarak sunabilirsiniz.

Fen ve teknoloji / canlilar dunyası

DERS: Fen ve Teknoloji
ÜNİTE: Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım
KONU: Suyun canlılar için önemini araştırmanız isteniyor.
YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin.
1. Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayınız.
2. Suyun canlılar için önemini araştırarak bilgi edininiz.
3. Konuyla ilgili çeşitli resim ve fotoğraflar kullanabilirsiniz.
4. İnternet, kaynak kitaplar ve dergilerden yararlanınız.
5. Dünyadaki ve ülkemizdeki su kaynaklarını nasıl kullanmamız gerektiği hakkında fikir önerebilirsiniz.
6. Su kaynaklarının kirlenme nedenleri, sonuçları ve alınabilecek önlemlerle ilgili araştırma yapıp, kendi fikirlerinizle beraber raporunuza yazabilirsiniz.
7. Faydalandığınız kaynakları çalışma sonunda belirtiniz.
8. Ödevinizi bilgisayarda ya da kalemle yazabilirsiniz.
9. Çalışmalarınızı 7 gün içerisinde teslim ediniz.
10. Yaptığınız araştırmanın sonucunu sınıfta arkadaşlarınıza sözlü olarak sunabilirsiniz.

8.Sınıf fen ve teknoloji Dersi Performans Ödevleri

PROJE KONULARI
1-Kağıt üretimi
2. Çevrenizde yagın olan el sanatları
3-Dört mevsimin 3 boyutlu maket üzerinde gösterimi.
4-Dünyanın maketini yaparak üzerinde paralel ve meridyenlerin gösterilmesi.
5-Güneş sisteminin maketi
6-Gece gündüz oluşumunun maketi
7-İç Anadolu bölgesinin bitki örtüsünün maketi
8-Maket sera yapımı
9-Bor madeninin Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelecekteki etkileri.
10-Komşu ülkelerle bağlarımızı güçlendirmek için “dostluk sitesinin” kurulması.
11-Bir ülkenin kaynakları ve ihtiyaçları ile Türkiye’nin kaynakları göz önünde bulundurularak o ülkeye ürün satmak için proje
12-Eskişehir’i dünya’ya tanıtmak için film, afiş, broşür hazırlanması
13-Oğuz kağan destanının kahramanlarının günümüzde yaşadıklarını düşünerek bir öykü hazırlama.
15- Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabelerin tespit edilerek, kendilerine özgü yeni bir alfabenin hazırlanması.
16- Bir tarih şeridi hazırlayarak Orta Asya’dan günümüze Türk devletlerini göstererek önemli olayların tespiti.
17- Asya Hun Kök Türk, Uygur, Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu Devletlerinden birini seçerek, seçtiğiniz devletin coğrafi, ekonomik, siyasal ve kültürel özelliklerini içeren bir kitapçık hazırlanması.
18-Feodalizmin özelliklerini ve gelişimini anlatan bir senaryo hazırlanarak oynanması. İnsan hakları açısından (ders kitabının) s. 154’teki resmin değerlendirilmesi.
19-İnternetin yaşamımıza olumlu ve olumsuz etileri.
18-Nanoteknoloji Kurumu hakkında bir kitapçık hazırlanması

8.Sınıf fen ve teknoloji Dersi Performans Ödevleri listesi

* Maddelerin hal değiştirmesi sırasında hangi özelliklerinin değiştiğini araştırınız.
* Kimyasal bağları gösteren bir kavram haritası hazırlayınız.
* Emniyet kemeri ile kovalent bağ arasındaki benzerliği anlatan bir kompozisyon yazınız.
* Kürdan ve oyun hamuru kullanarak basit bir su molekülü modeli yapınız.
* Elementlerden iyonik bağlı bileşiklerin nasıl oluştuğunu gösteren bir şema hazırlayınız.
* Çevremizde gerçekleşen kimyasal tepkimelere örnekler veriniz.
* Fiziksel ve kimyasal değişikliklerle ilgili 20 test sorusu hazırlayınız.
* Fiziksel ve kimyasal değişimleri gösteren bir deney düzeneği hazırlayınız.
* Kütlenin korunumu kanununu araştırınız.
* Kimyasal tepkime çeşitleri nelerdir araştırınız.
* Kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesi ile ilgili 10 tane problem çözme.
* Tepkimelerde ısı alış verişini gösteren bir deney tasarlama.
* Asitler,bazlar ve tuzların günlük hayatta kullanım alanlarına örnekler verme.
* Asitler , bazlar ve tuzların özelliklerini bir tablo halinde gösteriniz.
* İndikatör nedir?Kırmızı lahanadan nasıl bir indikatör yaparız.
* pH metrenin özelliklerini anlatan bir poster hazırlayınız.
* Asitler, bazlar ve tuzlarla ilgili 20 tane test sorusu hazırlayınız.
* Çevrenizde bulunan enerji kaynaklarını araştırınız.
* Oksijen ve karbondioksit gazları tüketilmelerine rağmen günümüze kadar bitmeyiş nedenini araştırınız.
* Bir gün içerisinde yediğiniz besinleri gruplandırarak kalori miktarlarını yazınız.
* ATP nedir nasıl elde edilir araştırınız.
* Canlıların solunum organlarını gösteren bir poster hazırlayınız.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Performans Ödevleri

A. Ünite Sosyal Bilgiler Öğreniyorum

1-Karşılaştığı herhangi bir sorunu irdeliyerek, sahip olduğu haklarla çözüm yolları üretmek.
2- “ Atlantisten Gelen Çocuk “ (Dergi ve gazete) resimlerinden bir kolaj hazırlanarak bir kültürün özelliklerini tanımaya yönelik bazı sorulara cevap verilir.
3-Bir köy yaşamının incelenmesi. (Kültürel, Sosyal ve ekonomik açıdan)
4-“Çöl ve kutup arasında” farklı iklim türleri ile ilgili yaratıcı drama çalışmaları.
5-“Ne Yiyor, Ne Giyiyorlar” dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanların günlük hayatlarını yansıtan fotoğrafların incelenmesi.
6. Çocuk hakları.
7. Tüketici hakları


B. Ünite: Yeryüzünde Yaşam
1-Hava durumunu bir aylık izleyerek grafik halinde çizilmesi.Günlük sıcaklık farklılıklarının değerlendirilerek bu faklılığın neden ve sonuçlarının belirlenmesi.
2-Türkiye’nin coğrafi konumu ……….da olsaydı, Türkiye’nin doğal, beşeri, ekonomik nüfus, yerleşme, kültürel özellikleri ve siyasi açıdan durumu ne olurdu?
3-Evinizin krokisini, mahallenizin planını ve Eskişehir’in haritasını çiziniz.
4-Boyutları aynı olan 2 kağıt üzerinde Eskişehir’in ve Türkiye’nin haritalarını çizerek ölçek ve harita özelliklerinin açıklanması
5-Tarih öncesinden günümüze Eskişehir’de yerleşim biçimleri ve bunun nedenleri
6-Anadolu uygarlıklarının ekonomik özelliklerini karşılaştırınız.
7-Kendi aile tarihimizin incelenmesi.Kültür farklılıklarının tespit edilerek kaydedilmesi.
8-Frig vadisine gezi.
9- Gruplandırılmış ülkelerden istediğiniz bir ülkeyi seçerek bu ülke insanlarının yeme, içme, giyinme yerleşim özelliklerini inceleyerek o ülkenin iklim özelliklerini tanıtan bir rapor hazırlayın.
I. Grup: Brezilya, Kongo, Endonezya, Malezya
II. Grup:Kanada, Norveç, İsveç, Fillandiya.
III. Grup: İspanya, Türkiye, İngiltere.
10- M.Ö.3000 ve M.S. 2000 yıllarını kapsayan bir tarih şeridi hazırlayın.

C. Ünite: Ülkemzin Kaynakları

1-Eskişehir çevresindeki madenlerin örneklerini bularak kullanım alanlarını araştırınız.
2-Tohumdan fidana yolculuk.
3-Doğal kaynakların(toprak, su, altın, gümüş, kömür,petrol, doğalgaz, bor.) tarihsel süreç içinde siyasi ve ekonomik açıdan etkileri.
4-Türkiye’nin kurumakta olan göllerinin tespit edilerek bu göllerin doğal çevreye etkileri araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi.
5-Teknolojik gelişmeler doğal kaynakları nasıl etkilemiştir.
6-Kapari bitkisinin gelecekteki önemi.
7-“Şeker pancarı Şeker oluyor” tarladan mutfağa.
8-Geçmişten günümüze ve günümüzden geleceğe meslekler ve mesleklerin zamana göre nasıl değiştiğinin analizi.
9-İlgi duyduğunuz meslekleri belirleyip ve bu mesleklerden bir tanesini seçerek bu mesleği yapan bir kişi ile röportaj yaparak bu mesleğin, eğitim beceri ve kişilik özeliiklerini belirten bir rapor hazırlanması ve sınıfa sunulması.


D. Ünite: Ülkemiz ve Dünya

1-MEB aracılığı ile Türk Cumhuriyetlerinden mektup arkadaşlığı ve bunların sunumu.
2-Türkiye’nin ithal ve ihraç ürünleri tespit edilerek hangi ülkeler arasında gerçekleştirildiğinin araştırılarak ithalat ve ihracatın ülke ekonomisine katkıları
3-İyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi için neler yapılmalı.(bireysel ve devletler açısından incelenmesi)
4-Bakü- Tiflis ve Ceyhan boru hattının geçtiği güzergahın incelenmesi(doğal beşeri ve ekonomik)

E. Ünite: İpek Yolu’nda Türkler

1-Tarihsel süreç içerisinde ipek yolun hakim olan devletlerin tespiti (Yüzyıllara göre harita düzenlenmesi)
2- ipek yolu’nun, geçtiği ülkelere etkileri
3- ipek yolu güzergahını kullanan bir kervan sahibisiniz. Bir yolculuğunuzu ihtiyaçlar, konaklama, satılan ürün, güvenlik tedbirleri,yolculuk boyunca hissedilen duygular, devletin ihtiyaçları açısından incelenmesi
4-ülkeler önemli ticaret yollarına hakim olabilmek için neler yaptılar?
5-Bozkır yaşamının devletlere siyasi toplumsal ve ekonomik olarak etkileri
6-Orta Asya’dan göçler hakkında drama
7-Orhun ve Yenisey yazıtlarından yararlanarak Orta Asya Türk uygarlığı ile ilgili veriler çıkarma.
8- Uygurların yerleşik yaşama geçmesinin nedenleri ve yerleşik yaşamın siyasal, toplumsal ve ekonomik değişiklikler.
9- Türklerin İslamiyeti kabul etmesindeki faktörler.
10- Kaşgarlı Mahmut ile Karahanlı’ya yolculuk.
11- Siyasetnamenin incelenerek, siyasetname tarzında eser yazdırılmasının nedenleri nedenleri.
12- Nizamülmülk’ün hayatnın ve esrlerinin incelenmesi.
13- Yaşadığımız çevrede kültürel kutlamaların tarihçesi.
14- Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra bilimsel gelişmelere bakışları ve katkıları.
15- Eski Tür geleneklerine kompoze edildiği bir drama çalışması.(Evlenme, doğum, ölüm)

F.Bölüm Demokrasinin Serüveni
1-Yönetim şekillerinin tiyatrolaştırılması (Atina’da demokrasisi ile Türkiye demokrasisi arasındaki farkı anlatan bir oyun hazırlanması)
2-Seçimin günlük yaşamda, devlet yönetimindeki önemi.
3-Töre cinayetleri aile içi şiddet ve kadına yönelik adeletsizlikleri basın ve yayın araçlarından takip ederek değerlendirilmesi.
4-Cumhuriyet döneminde Türk kadınının sahip olduğu hak ve özgürlükleri araştırarak, Türk kadının konumunu gösteren bir afiş hazırlanması.
VII. Elektronik Yüzyıl
1-Günümüzdeki başlıca sagın hastalıkların bulaşma ve korunma yollarının değerlendirilmesi.
2-Demiryollarının ekonomik , sosyal kültürel açıdan değerlendirilmesi.
3-Teknolojik bir buluşu (bilgisayar, telefon, televizyon) ele alarak bu buluşun sosyal bilimlerin gelişmesine nasıl katkı sağlayacağını araştırınız.

20 Aralık 2007 Perşembe

8. Sinif Matematik Performas odevi

8.SINIF MATEMATİK DERSİ
PERFORMANS ÖDEVİ

1) Reel sayılar,üslü sayılar,kareköklü sayılar,özdeşlik ve denklemler konularınyla ilgili hrebirinden ayrı ayrı olmak üzere 10’ar tane soru hazırlanması ve bu soruların çözümlerinin yapılması

5. Sinif Performas odevi Turkce

Ders: Türkçe
PERFORMANS ÖDEVİ KONUSU : Hoşgörülü Birey.
PERFORMANS ÖDEVİ AÇIKLAMASI : Sizden hoşgörülü bireyin özelliklerini belirten bir yazı hazırlamanız istenmektedir.

5. Sinif Performas odevi Sosyal Bilgiler

DERS: Sosyal Bilgiler
ÜNİTE: Bölgemizi Tanıyalım
KONU: Sizden yaşadığınız yerdeki iklimin günlük yaşama etkilerini ( giyinme, konut tipine, gelenek ve göreneklerine, ulaşıma, yiyecek hazırlama ve saklama şekillerine) araştırmanız isteniyor. Bunun için;
a) Bölgenizin iklim özelliklerini araştırmanız
b) Yaşadığınız yerdeki iklimin günlük yaşama etkilerini araştırmanız
c) Son yıllarda iklimde bir değişiklik olup olmadığını araştırmanız
d) Konu ile ilgili fotoğraflar çekmeniz, fotoğraf çekme imkanınız yoksa gözlemlerinizin resmini yapmanız
e) Yazım kuralları ve noktalama işaretlerine dikkat etmeniz bekleniyor.

5. Sinif Performas odevi fen

DERS: Fen ve Teknoloji
ÜNİTE: Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım
KONU: İnsanların çevreye olan olumsuz etkilerini araştıralım. Çevrenin kirlenmesini önlemek amacıyla bize düşen görevleri arkadaşlarımızla paylaşarak ödevimizi raporlaştıralım

5. Sinif Performas odevi fen ve teknoloji

DERS: Fen ve Teknoloji
ÜNİTE: Kuvvet ve Hareket
KONU: Sürtünmenin günlük yaşamımızdaki yararlarını ve zararlarını araştıralım. Sürtünmenin önemi ile ilgili bilgi edinelim.

5. Sinif fen ve teknoloji Performas odevi 2

DERS: Fen ve Teknoloji
ÜNİTE: Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim
KONU: Sizden bir gün içinde yediğiniz besin maddelerini kaydetmeniz isteniyor.

5. Sinif fen ve teknoloji Performas odevi

DERS: Fen ve Teknoloji
ÜNİTE: Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım
KONU: Suyun canlılar için önemini araştırmanız isteniyor.

17 Aralık 2007 Pazartesi

5. Sinif matematik Performas odevi

DERS: Matematik
ÜNİTE: Kesirler
KONU: Sınıfımıza perde dikilecektir. Sizden sınıfımızdaki öğrenci mevcuduna göre her bir öğrenciden ne kadar para toplayacağınızı bulmanız isteniyor.

5. Sinif Performas ve proje odevi / matematik

DERS: Matematik
ÜNİTE: Simetri
KONU: Bir halı fabrikasının desen tasarım bölümünde çalışıyorsunuz. Simetrik desenli bir halı tasarlamanız gerekiyor.

5. Sinif Performas ve proje odevi / turkce

DERS: Türkçe
TEMA: Sağlık ve Çevre
KONU: Sağlıklı bir çevremiz olması için okulumuzda ne gibi çalışmalar yapabiliriz? Çevre bilincinin gelişmesi için kimlerden e nerelerden yardım alabileceğimiz konusu ile ilgili bir araştırma yapalım.

5. Sinif Turkce Performas odevi

DERS: Türkçe
TEMA: Atatürk
KONU: Sizden Atatürk’ün eğitime verdiği önemi araştırmanız isteniyor.

5. Sınıf Türkce Performas odevi

DERS: Türkçe
TEMA: Birey ve Toplum
KONU: Toplumsal dayanışmanın bizler ve ülkemiz için önemini araştırarak bir rapor hazırlamanız istenmektedir. Bu araştırmada

* Toplumsal dayanışmanın ne olduğunu
* Birlik ve beraberliğin ülkemiz için önemini

Toplumsal dayanışmanın toplumsal barışa katkısının sonuçlarını araştırarak arkadaşlarımızla paylaşalım

16 Aralık 2007 Pazar

Performans Ödevleri , proje performans

Performans ödevleri , performans ve proje ödevleri , performans görevi , performans görevleri , performans değerlendime ölçeği , performans yönetimi , performans nedir , performans değerlendirmesi , performans proje ödevleri ,performans proje , performans ve proje ödevleri ,performans ödevi değerlendirme ölçeği , performans proje ödev, performans proje ödevleri , proje performans ödevi ,proje performans ödevleri , proje performans görevleri , proje performans görevi